Venteliste


Skulen har lang venteliste og ventetid på 1–2 år for nokre disiplinar må påreknast.
Kommunestyret har bestemt at barn og unge i alderen 4 – 19 år skal prioriterast ved opptak.

Til vanleg vert dei som har stått lengst på ventelista tekne opp først ved ledig plass.

Elevar som vert tekne opp får enten skriftleg melding, eller vert kontakta direkte av lærar.

Søkjarar plassert på venteliste får ikkje eige skriv/melding om det.
Kontakt kulturskulekontoret for info om status m.v..