Thriller-kveld med Ruth Lillegraven

I høve den nyutgjevne boka til Ruth Lillegraven inviterer biblioteket til thriller-kveld

Alt er mitt er ein psykologisk thriller der ingenting er som vi trur. Boka vekslar elegant mellom fortid og notid, mellom intrigar i makta sine korridorar og i eit moderne samliv, mellom skildringar av Oslo og Vestlandet.

_
_
_