Språkkafé

Alle er velkomne på språkkafé i biblioteket. Me serverer kaffi/te og kjeks. Det kjem ein klasse frå norskopplæringa som treng nokon å snakka norsk med. Du treng ikkje ha spesielle kunnskapar for å koma hit.

_
_
_