Psykisk helse - Psykose

Temakveld om psykiske vanskar, informasjonskveld på Voss bibliotek

Psykose er tema for den andre kvelden der me informerer om psykiske vanskar. Dette er eit samarbeid med Helse Bergen, mental Helse og Hordaland fylkesbibliotek. Sigrid Denver og Mona Stalheim kjem til oss for å informere om dette. Dei arbeider ved Voss DPS NKS Bjørkeli.

I tillegg deltek erfaringskonsulent Linda Garvik fra Solli DPS med innlegg. Ein erfaringskonsulent er ein person som har erfaring med psykiske vanskar som pasient eller pårørande.

Billettar til Psykisk helse - Psykose

  1. Ons 11. apr kl 19:00 Panoramasal Ope
Vis hele programmet
_
_
_