Odd Karsten Tveit

Odd Karsten Tveit i samtale med Nils Kvamsdal. Me er glade for å få Odd Karsten Tveit på besøk med den nye boka om Trygve Lie.
I samarbeid med Lesehug.

Trygve Lie, generalsekretæren som sviktet FN

Trygve Lie (1896-1968) var ein framståande norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han tok cand. jur. i 1919, var sekretær i partiet i 1919-22 og juridisk konsulent for LO i perioden 1922-35. Tryve Lie var utanriksminister i perioden 1941–46, og var  den fyrste generalsekretæren i FN, i åra 1946–53.

_
_
_