Morsmålsdagen

Me feirar morsmålsdagen saman med Voss vaksenopplæring og logopedi.

På morsmålsdagen blir det internasjonal kafé og program med elevar frå norskopplæringa.

_
_
_