Krigshistoriar, fortalt av eldre vossingar

Krigshistorier fortalde av eldre folk på Voss vert no digitaliserte og lagt ut på nettet. Denne kvelden vert utdrag frå intervjua presentert av Jostein Saakvitne frå Memoar.

På 1990-talet vart det gjort unike intervju/videoopptak med vossingar som fortalde om opplevingane sine under okkupasjonstida på Voss. Desse intervjua vert no digitalisert og lagt ut på nettet. Denne kvelden vert utdrag frå intervjua presentert av Jostein Saakvitne frå Memoar. Folk frå sogelaget vil fortelja meir frå denne tida og utdjupa det som kjem fram i intervjua. David Gjøstein har sagt seg viljug til å fortelja meir om denne tida

Samstundes vil ein presentera dei nye nettsidene om okkupasjonstida på Voss, der mykje interessant stoff er samla.

_
_
_