Jolaspelet "Den fagraste rosa"

Julespelet "Den fagraste rosa" er satt saman til ei heilskapeleg musikalsk forteljing , av Hans Olav Hjetland.
Julespelet er framførde 5 gonger før på Voss, då i Vangskyrkja.
Julebodskapen kjem her fram, sydd saman av kjende og ukjende melodiske små perler.
Her er Josef, Maria, Heilage tre konger, englar, husvert og små hyrdingar i tillegg til kor og orkester.
Alt dette blir understreka på scenen, 
av og med små sceniske rekvisittar, kostymar og stemningsfulle lys....
 
Under leiing av :   Helga Hjetland ( orkester )
                             Ingrid Langen Fjose ( kor og solistar )
_
_
_