Informasjonsmøte om språkkaféar

Biblioteket og vaksenopplæringa ynskjer alle velkomne til informasjonsmøte om språkkaféar. Det er sikkert mange som har sett at me har språkkafé på biblioteket, men lurer på kva dette er og kven det passar for. Det vil me prøva å svara på.

_
_
_