1

Føremiddagskonsert med studentar frå OBA

Ein halvtime med folkemusikk. Elevar frå Ole Bull Akademiet kjem til biblioteket og har konsert for oss. Gratis. Velkomen!

Kom og få musikalsk påfyll i kvardagen!

Biblioteket samarbeider med Ole Bull Akademiet om to små konsertar kvart semester.

Studentane kjem frå ulike stader og spelar mange slags instrument. Det utøvande bachelorstudiet på Ole Bull Akademiet / Griegakademiet utdannar folkemusikarar på høgt nivå, både solistisk og med tanke på variert musikalsk samarbeid.

_
_
_