1

Distriktsmusikarane møter Signe Seim

Signe Seim les dikt, distriktsmusikarane spelar. Det vert også samtale og refleksjon.

Denne kvelden vert det eit møte mellom ein diktar og tre musikarar. Signe vil plukka ut og lesa dikt frå ulike epokar og samlingar, alle hennar eigne. Dette vil til saman vil gje eit godt bilete av den samla forfattarskapen hennar. Distriktsmusikarane vil velja ut musikk som høver til dikta, erfaringa tilseier fortrinnsvis norsk musikk og fransk impresjonisme.

Undervegs vil musikarane samtala med Signe om tidlegare minne og møte, idear til dikt, samlingar og skriveprosessar. Det vert også  nokre refleksjonar om livet, døden, naturen og kunsten.

Dei tre musikarane er Stepan Frolov, fiolin, Kato Flem, piano og Øystein Haga, fløyte.

_
_
_