Foredrag om angst ved psykologane Katarina Vaaland og Martine Søstrand. Erfaringskonsulent frå Mental Helse deltek. "Angsten, alle kjenner den"

Biblioteket vil ha to temakveldar om psykisk helse i vår i samarbeid med Helse Bergen, Mental Helse og Hordaland fylkesbibliotek.
Fyrste tema er angst.

Psykologane Katarina Vaaland og Martine Søstrand held foredrag.

Innlegg ved erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob. Ein erfaringskonsulent er ein person med eigen erfaring med psykiske helseplager anten som pasient eller pårørande. Erfaringskonsulenter jobbar på system og individnivå i norsk helsevesen.

 

 

_
_
_