Sigurd Hverven, miljøarrangement

Foredrag med naturfilosof Sigurd Hverven

Hverven er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I 2018 gav han ut boka "Naturfilosofi", der han argumenterer for at naturen har eigenverd. Hverven påpeikar problema med eit menneskesentrert syn på verda, der naturen vurderast som ei samling «ressursar». Det gjer han i eit språk som gjer emnet tilgjengeleg for lesarar utan studiepoeng i filosofi.
  


Billettar til Sigurd Hverven, miljøarrangement

  1. Tor 21. nov kl 19:00 Bibliotek Ope
Vis hele programmet
_
_
_