Autismespektertilstander – styrker og utfordringer.

Føredragshaldar vil gje oss ei kort innføring i autismespektertilstander med fokus på korleis forstå både styrkjer, utfordringar og sårbarheitsfaktorar.

Unni Sagstad vil gje oss ei kort innføring i autismespektertilstander, med fokus på korleis forstå både styrkjer, utfordringar og sårbarheitsfaktorar. Ho vil og sei noko om korleis tilpassing og tilrettelegging i miljøet rundt vil kunne bidra til auka mestring og inkludering. Det vert også innlegg frå erfaringskonsulent/brukarrepresentant.


Unni Sagstad er Klinisk vernepleier m/master i Læring i komplekse systemer og seksjonsleder ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Ho har arbeida innan autismefeltet sidan slutten av 80 talet, på skule, som leiar for utreiing- og behandlingssenter for barn og unge i Helse Sør Øst,  og som veiledar i autismeteam ved Habiliteringstjenesten i Helse Fonna og i Autismeteam ved Spesialpoliklinikken i Helse Bergen.


Tilskipinga er i samarbeid med Voss bibliotek, Helse Bergen og Vestland fylkeskommune


Billettar til Autismespektertilstander – styrker og utfordringer.

  1. Tor 18. mar kl 18:00 Konferanserom Ope
Vis hele programmet
_
_
_