Kurs og Konferanse

Voss Kulturhus har framifrå konferansefasilitetar i ulike storleikar - frå små møterom til konferansesal på opptil 271 sete. Konferanselokala har fulldigitale løysingar med svært gode høve for lyd og bilete, og store lerret som gjev presentasjonar den merksemda dei fortener.