Elevbetaling

Prisane vert for kvart budsjettår, fastsett politisk .
Under finn du prisane for 2017

Prisar pr. år.  er dei som fylgjer:(med atterhald om endringar) : Prisar for 2017:
(Faktura på halvparten av aktuell sats vert sendt 1 gong i semesteret(ca. oktober og mars) 

Individuell instrumental/vokal-undervisning kr. 3.686,-

Instrumentleige kr. 500,-

Gruppe-undervisning kr. 2.030,-
(Drama/teater, kor, kveding, musikalsk forming, musikkleik,
jazz-gruppe, musikktilbod til elevar med særskilde behov)

Strykeorkester og Gutekor : 996.-

Biletkunst kr. 3244,-
Material-pengar kr. 650,-

Dans kr. 2.722,-

-----------------------------------------------------------------------------------

Elevbetaling ved avlyst undervisning: Ved sjukdom m.v. prøver ein å skaffa vikar. Hvis ikkje dette går, vert  undervisninga avlyst eller flytta til ny tid. Refusjon av elevbetaling kan verta aktuelt hvis ein må avlysa undervisninga meir enn ca. 3 gonger pr. semester. Mal for utrekning: Pris pr. år/38 veker(skuleåret)/antal gonger avlyst time.

 

_
_
_