Voss kulturskule

Velkomen til Voss kulturskule

Søknads og re-registreringsfrist for skuleåret 2022/2023 er 25 mai 2022. Søknaden vert opna 01.05.2022. 

Vi tilbyr undervisning i:

  • ca. 20 song-og instrumentaldisiplinar
  • biletkunst
  • dans
  • drama/teater
  • musikktilbod for barn/unge med særskilde behov
  • dirigentundervisning
  • skapande skriving
  • dirigentopplæring

Elevtal 2021/2022: 450

Det meste av undervisninga og administrasjonen held til i Voss kulturhus.

Skulen sel også dirigent-og instruktørtenester til kor/korps/orkester.

Voss herad har distriktsmusikarordning som er knytt til kulturskulen. Samarbeidspartnarar er mellom anna Orkesteret Fossegrimen, Hordaland fylkeskommune og Den kulturelle skulesekken.

Søknad om elevplass:https://NOVOSS.speedadmin.dk/tilmelding

Kontaktinformasjon: 
Voss kulturskule 
Postboks 145 
5701 Voss 
Besøksadresse: Evangervegen 6 
Telefon:  Mobil: 40416204
E-post: oddvar.nostdal@voss.herad.no

Rektor : Oddvar Nøstdal

https://www.facebook.com/vosskulturskule/

 

Elevar som ynskjer å sei opp plassen sin må gjera dette skriftleg. (Elevbetaling for neste semester vert berekna dersom fristen ikkje vert halden.) All utmelding er via E-post til rektor.
Eventuelle utlånsinstrument må leverast attende til kulturskulen på siste speletime.

Undervisninga fylgjer skuleruta for grunnskulen, og lærarane kontaktar elevane i veke 32/33 for timeavtale.

Kulturskulen har lang venteliste for nokre instrument/disiplinar. Til vanleg vert søkjarar som har stått lengst på venteliste tekne opp først. Ta gjerne kontakt for nærare informasjon.