Kontakt oss

For generelle førespurnader:
kulturhuset@voss.kommune.no
Resepsjon, tlf: 56 51 94 90

Kulturhussjef Randi Kvinge
randi.kvinge@voss.herad.no

Kurs og Konferanse, booking av lokale i Voss kulturhus og Gamlekinoen:
kulturhuset@voss.kommune.no

Kino
Kinokonsulent Ann Karin Atterås
kino@voss.kommune.no

Bibliotek
Biblioteksjef Inger Karin Dyrnesli
inger.k.dyrnesli@voss.kommune.no

Kulturskulen
Rektor Oddvar Nøstdal
oddvar.nostdal@voss.kommune.no

Vaksenopplæringa
Brit Jorund Liland
brit.j.liland@voss.kommune.no

 

_
_
_