Kontakt oss

Kontaktinformasjon Voss kulturhus

  • Generelle førespurnader

  • Kurs og konferanse

  • Booking av lokale i Voss kulturhus og Gamlekinoen

kulturhuset@voss.herad.no
Tlf: 56 51 94 90

 

Voss kulturhus
Kulturhussjef Randi Kvinge
randi.kvinge@voss.herad.no
Tlf: 97 47 50 26

Kino
Kinokonsulent Ann Karin Atterås
kino@voss.herad.no

Bibliotek
Biblioteksjef Ritha Helland
ritha.helland@voss.herad.no

Kulturskulen
Rektor Oddvar Nøstdal
oddvar.nostdal@voss.herad.no

Vaksenopplæringa
Brit Jorund Liland
brit.j.liland@voss.herad.no