Instrumentleige


Hovudregelen er at elevane sjølve held instrument. Pianoelevar bør ha eige piano heime. Lærarane kan hjelpa til ved kjøp av instrument.

Kulturskulen har nokre instrument til utleige. Leige: sjå prisar elevbetaling.

Ved utleige av kulturskulen sin elevinstrument er leigetakar/føresette ansvarleg for at instrumentet vert levert attende i samme stand som då det vart utlevert. Event. reparasjon etter skade i leigeprioden vert dekka av leigetakar/føresette.