Elevbetaling

Prisane vert for kvart budsjettår, fastsett politisk . Under finn du prisane for 2017

Prisar 2019 (Gjeld for eit skuleår)

Enkeltelev 3865.-

Gruppeundervisning 2130.-

Dans 2850.-

Biletkunst 3400.-

Materialpenger biletkunst 650.-

Instrumentleige 520.-

Elevbetalinga vert krevd inn etterskotsvis, haust og vår. 

Utmelding:  Ein betaler full semesteravgift det semesteret ein melder seg ut, og utmelding er kun gyldig når den er sendt på e-post til rektor.

.

Faktura vert sendt til den føresette som gjer bestillinga.

Kulturskulen har ikkje søsken eller plassmoderasjon.-----------------------------------------------------------------------------------

Elevbetaling ved avlyst undervisning: Ved sjukdom m.v. prøver ein å skaffa vikar. Hvis ikkje dette går, vert  undervisninga avlyst eller flytta til ny tid. Refusjon av elevbetaling kan verta aktuelt hvis ein må avlysa undervisninga meir enn ca. 3 gonger pr. semester. Mal for utrekning: Pris pr. år/38 veker(skuleåret)/antal gonger avlyst time.