Kontakt oss

For generelle førespurnader:
vosskulturhus@voss.kommune.no

Resepsjon: 
56 51 94 90

Kulturhussjef

Thor Morten Trå
thor.tra@voss.kommune.no

Teknisk/Marknadsansvarleg


Jonas Vedde Ødegård
jonas.odegard@voss.kommune.no

Kurs og Konferanse

Åse Marie Jordal
ase.m.jordal@voss.kommune.no

Bibliotek

Biblioteksjef Inger Karin Dyrnesli
inger.k.dyrnesli@voss.kommune.no

Kino

kino@voss.kommune.no

Vaksenopplæringa

Brit Jorund Liland
brit.j.liland@voss.kommune.no

Kulturskulen

Rektor Oddvar Nøstdal
oddvar.nostdal@voss.kommune.no

 

_
_
_