Kontakt oss

For generelle førespurnader:
vosskulturhus@voss.kommune.no

Resepsjon: 
56 51 94 90

Kulturhussjef
56 51 95 74/ 90 72 94 67
Thor Morten Trå
thor.tra@voss.kommune.no

Teknisk/Marknadsansvarleg
56 51 94 86 / 97 99 71 40
Jonas Vedde Ødegård
jonas.odegard@voss.kommune.no

Kurs og Konferanse
56 51 94 91 / 95 26 20 51
Åse Marie Jordal
ase.m.jordal@voss.kommune.no

Bibliotek
56 51 94 70
Biblioteksjef Inger Karin Dyrnesli / 95 26 20 05
inger.k.dyrnesli@voss.kommune.no

Kino
56 51 94 90 dagtid / 56 51 94 80 ettermiddag/ kveld
kino@voss.kommune.no

Vaksenopplæringa
56 51 96 80/ 99 20 71 95
Brit Jorund Liland
brit.j.liland@voss.kommune.no

Kulturskulen
40 41 62 04
Rektor Oddvar Nøstdal
oddvar.nostdal@voss.kommune.no

 

_
_
_